От днес 26.04.2022г., комплекс „Aristocrat Hills” е официално с влязло в сила разрешително за строеж! В момента стартираме процедурата по откриване на строителна площадка и избор на изпълнител. В началото на месец май планираме да започнем активни строителни дейности.